maanantai 21. syyskuuta 2015

Puhtauspalvelupäällikön tehtävän pohdintaa

Työni puhtauspalvelualan esimiehenä on alkanut lähes kolme vuosikymmentä sitten. Tänä aikana puhtauspalvelualalla on tapahtunut mullistavaa kehitystä. Siivoustyön mitoitukset käynnistettiin 80-luvun  puolivälissä ja yhä edelleen työmäärämitoitus standardeineen on siivoustyön resurssijärjestelyjen pohjana; tavoitteena on realistinen (terveys-, turvallisuus- ja viihtyisyystekijät huomioon ottava) siivoustaso, ei yli- eikä alisiivous. Siivousvälineet ja -koneet ovat tänä päivänä ergonomisia ja kehittyneitä. Siivoustyöntekijä on nykyään näkyvä eli laitoshuoltajan ei tarvitse mennä enää siivouskomeroon piiloon, kun taloon saapuu vieraita. Itse asiassa siivoustyöntekijä on usein talon Front Office, ensimmäinen kontakti asiakkaalle, joten ammattitekniikan lisäksi myös asiakaspalvelutaitojen edellytetään olevan hallussa alan ammattilaisilla.

Potkua omaan tekemiseeni vuosien varrella ovat antaneet erilaiset haasteet, joista esimerkkeinä ammattialan yleinen kehittyminen, työhyvinvointiin liittyvien asioiden kehittyminen, omaehtoinen opiskelu, työnantajan tarjoamat koulutukset ja tehtävien vastuualueen laajeneminen. Tehtävääni on viime vuosina kuulunut puhtauspalvelusta vastaamisen lisäksi myös vastuu tekstiilipalveluista eli liikelaitoksen hallinnoiman pesulan palvelutoiminta. 1,5 vuotta on puhtauspalvelujen  piiriin sisältynyt myös uimahallin kahvio- ja lipunmyyntitoiminta. Nämäkin järjestelyt ovat osaltaan antaneet positiivista haastetta omaan työhön; mm. ajankäytön näkökulmasta omia työprosesseja on toki pitänyt arvioida sekä käyttää viikko-, kuukausi- ja vuosikelloa.

Tehtäväni on organisoida, suunnitella ja kehittää puhtaus- ja tekstiilipalvelujen  yksiköiden toimintaa, mikä konkreettisesti tarkoittaa esim. työmäärämitoitusten arviointia, hankintoja, henkilöstön kouluttamista, muita henkilöstöasioita KVTESseineen ja työsuojelukuvioineen, tekstiilipalvelujen prosessien tutkimista ja kehittämistä. Useimmissa näissä tehtäväalueissa LEANin lähtökohdat istuvat mitä parhaiten. Innostuneisuutta antaa se, kun huomaa, että on omalta osaltaan onnistunut motivoimaan työntekijöitä kyseenalaistamaan vanhoja käytäntöjä ja kehittämään uusia toimintatapoja.

Yksi kehittämistehtävistäni liittyy juuri henkilöstön (puhtauspalveluohjaajat, laitos- ja tekstiilihuoltajat sekä uimahallin kahviotyöntekijät) ammattitekniikan päivityskoulutukseen. Tässä yhteydessä on tärkeää muistaa nostaa esiin niitä hyviä toimenpiteitä, joita työntekijät ovat jo tehneet omien työprosessiensa järkevöittämiseksi tietämättä, että kysymyksessä on "LEAN".

Puhtauspalvelujen esimiesten keskinäinen kollegiaalinen tuki on vahva. Toinen toistaan tukevassa, motivoituneessa työilmapiirissä myös työprosessien tarkastelua ja tehtävien uudelleen järjestelyä on palkitsevaa tehdä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti