maanantai 21. syyskuuta 2015

Ruokapalvelupäällikön tehtävän pohdintaa

Ateriapalveluiden suunnittelu, organisointi ja kehittäminen pitävät paljon sisällään. Työhön liittyvä tärkein voimavara henkilöstö, asiakkaat, talous, laitteet ja järjestelmät sekä lainsäädäntö.
Vuosien saatossa muutosta on tapahtunut paljon ja viime vuosina vielä enemmän. Vanhoilla toimintatavoilla ei voida enää jatkaa eikä saada aikaiseksi asiakaslähtöistä kilpailukykyistä henkilöstön huomioivaa palvelua.
Asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen - muutostarpeeseen meidän pitää pystyä
vastaamaan resurssien (välttämättä) kasvamatta.
keittiötyönmitoituksella saadaan prosesseja aukaistua ja kehitettyä sekä kohdennettua tarvittava aika
kuhunkin tehtävään.
Fazer Food Serviceltä ostettujen aterioiden ja - palvelujen sekä ISS:ltä ostettujen ateriapalvelujen
laadunseuranta on monipuolistanut tehtäviäni antaen näkökulmaa toisenlaisesta ateriapalvelun tuottamisesta.
Ateriapalvelussa kehittämistehtävät on pohdittu siten, että ne tukevat lean-lähtöisesti koko
ateriapalveluprosessia.
Haastetta uusien toimintatapojen käyttöönotossa on koko henkilöstölle. Yhdessä tehden koko henkilöstö huomioiden kehitystyössä saadaan hitaasti mutta varmasti tulosta aikaiseksi.
Työaika asettaa omat rajoituksensa, mutta viikkosuunnitelman ja vuosikellon avulla siitä selviää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti