Osa II Lean-johtaminen


13.5.2015 Eliisa Moilanen, Lean
Toisena päivänä keskityimme lean-johtamiseen Eliisan johdolla. Päivässä käytetty powerpoint-esitys löytyy tästä. Päivän aikana teimme erilaisia ryhmätöitä, joiden tutokset löytyvät tältä sivulta.
Näkökulmia prosessijohtamiseen

          Miksi?
                     Kenelle?
                                   Mitä?
                                            Miten?
                                                       Kuka?
                                                                 Milloin?

Prosessien mittaaminen
Prosessin tarkoituksen ja tavoitteiden selvityksen jälkeen tulee miettiä myös prosessien karikoita. Millä edellytyksillä homma onnistuu? Mitä selkeämpi ja yksinkertaisempi prosessikuvaus on, sitä tarkoituksenmukaisempi itse prosessi on, yhteisistä pelisäännöistä lähtien.

Miksi mitata prosesseja?
 • Ilmiöiden, muutosten ja muutostarpeiden ymmärtämiseksi
 • Prosessien tavoitteiden  ja niiden saavuttamisen todentamiseksi, tulosten kehitystrendien tuottamiseksi
 • Koulutustarpeiden löytämiseksi
 • Aikataulusuunnittelun realistisuus
 • Maailman muutokset ja kehitys ja niiden vaikutus prosesseihin
Jos matka keskustaan kestää nopeusrajoituksia kunnioittaen 8-10 minuuttia ja matkaan varaa aikaa systemaattisesti 5 minuuttia, niin ei voi olettaa mitään muuta lopputulosta, kuin myöhästymistä. Sama tie, sama auto, samat rajoitukset, sama lähtöaika, siis mikään ei ole muuttunut verrattuna aiempaan. Lopputulos on tiedettävissä ilman erillisiä mittareita.

Prosessin ylläpitomittari
 • Yllättävä tapahtuma tai mahdollinen riski antaa hälytyksen
 • Mittarit koostuvat useammista tekijöistä, jotka usein kootaan indeksiksi
 • Kehityksen tai suunnan muutos saa aikaan hälytyksen
Prosessin muutosmittari
 • Tiedottaa halutusta muutoksesta
 • Varmistetaan, että muutos aiheuttaa toimenpiteitä
 • Raportointi kehitystrendeinä
 • Muutosmittari arvioi edistymistä suhteessa muutostavoitteisiin sekä vaikutuksia
Mittaamisen sudenkuoppia 
 • Saatua dataa ei hyödynnetä
 • Ei osata johtaa tiedolla
 • Mittarit eivät tue/keskustele strategian tai tavoitteiden kanssa
 • Mittarit = palkitseminen. Väärin!
 • Mittaristoa ei muisteta päivittää
 • Systemaattisuuden puute
Ja sitten töihin!

   Koko porukka yhdessä porisemassa.


Kuinka aloittaa "lean" omassa työssä?
 • Älä osallistu huonosti valmisteltuun palaveriin
 • Palaverien aloitus ajallaan - sakota myöhästyjää!
 • Älä kertaa asioita myöhästyjän takia
 • Omalla esimerkillä johtaminen. Etkö halua läppäreitä tai kännyköitä käytettävän palaverin aikana? Laita ne itse pois
 • Opette-e käyttämään etätyökaluja - vähennä matkustusaikaa!
 • Käytä oikeaa viestintälaitetta. Kaikesta ei kannata lähettää sähköpostia
 • Vältä pitkiä viestiketjuja
 • Testi: Onko saapuvien sähköpostiesi määrä sama kuin lähettämiesi?
 • Pyri systemaattisuuteen ihmisten tapaamisessa
 • Anna positiivista palautetta huomatessasi kehittäjän mieltä ja tee se näkyväksi esim. blogiin

Päivän osallistujat


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti