tiistai 16. kesäkuuta 2015

Kehittämispäällikön tehtävää kirkastamassa


16.6.2015

Anna-Liisa Juurinen

Mitä minun pitää saada aikaan työssäni?

                          Oman työn ydintehtävän kirkastaminen

                          Kuvaa omaa työtäsi, sen ydintä, ja kerro siitä blogiin

Kehittämistehtävä ei olisi voinut sattua parempaan aikaan. Tehtäväni muuttuivat ja ydintehtävän kirkastaminen on sekä välttämätöntä että väistämätöntä. Vanhalla, kolmen vuoden takaisella mallilla ei ole mahdollista jatkaa, sillä maailma on muuttunut ja tarpeet sen myötä.

Kehittämispäällikkönä Jämsekissä minulle on annettu kolme ydintehtävää, joiden ympärille tämä kehittämispäällikön työ tulee rakentaa. Vastuulleni kuuluvat ennakointityö, kaupunkikeskustan kehittäminen ja työllisyys elinvoiman vahvistamisen näkökulmista. Edellä mainittujen lisäksi tehtävään kuuluu sellaisia ”ynnä muuta” tehtäviä, jotka palvelevat joko työnantajan tai kaupunkikonsernin elinvoiman kehittämisen tavoitteita.

Kehittämistehtävää pohtiessani jäin kiinni koulutuksessa esitettyyn kalvoon, jossa tunnistettiin erilaisia prosesseja ja pohdittiin niiden kehittämistä.

Tehtävänkuvan kirkastamisessa minun tulisi pyrkiä eroon tuhlariprosesseista, jotka vievät paljon voimavaroja, mutta joiden hyöty on hyvin pieni. Nämä ovat niitä ynnä muuta tehtäviä, joiden suorittamisesta ei seuraa merkittävää hyötyä työnantajalle tai ne eivät kasvata Jämsän kaupungin elinvoimaa. Kun tehtävänkuvaa vasta rakennetaan, näihin tuhlariprosesseihin tulee suhtautua hyvin kriittisesti, jos ne vaan pystyy tunnistamaan tehtävien joukosta. Vanhasta kokemuksesta tiedän, että tuhlariprosessit ovat monesti sellaisia että ne verhoutuvat erityisen tärkeiksi ja niiden tekemiseen voidaan jopa painostaa.

Olen siirtynyt Jämsekiin tarpeelliseksi lisäresurssiksi työlomalta. Tiedän, että työlomani aikana osa elinvoiman vahvistamiseen liittyvistä tehtävistä on ollut jäähyllä tai niihin on voitu panostaa haluttua vähäisemmin. Yksi merkittävä hyöty työnantajalleni onkin se panostus, jota voin tarjota käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin. Minulla on erinomainen verkosto emon suuntaan ja osaamisestani tulee olemaan hyötyä lisäpanoksena panostusprosesseissa.

Ajattelisin, että kaikkein merkityksellisimmäksi työpanokseni voisi kuitenkin osoittautua erilaisten kiihdytysprosessíen osa-alueella. Olen työhön tarttuva, verkostoituva ja sinnikäs puurtaja. Asioiden käyntiin saattaminen on aina ollut minulle mieluisinta työtä. Ydinprosessien tukeminen taustalta tai sivulta vie ydinprosessit nopeammin ja voimakkaammin maaliin. Näenkin, että nykyisen työnantajani - kehittämisyhtiön vahvuus on juuri kiihdytysprosessien tukemisessa ja mahdollistamisessa.

Perusprosessien nopeuttamiseksi on syytä tehdä jatkuvasti ponnistuksia. Monet elinvoiman kehittämiseen tähtäävät perusprosessit (kuten kaavoitus, tontinmyynti, jne) kulkevat kaupunkiorganisaation sisällä. Vaikuttamalla myönteisesti prosessien kehittymiseen ja vuorovaikutuksen parantamiseen, jne voidaan lisätä perusprosessien tehoa, kun kaupunkiorganisaation osaajat voivat keskittyä varsinaiseen ammattityöhönsä.

Vaikka tehtävänkuvani vielä hakee muotoaan, analyysi erilaisten prosessien merkityksestä, on sekä tarpeellinen että välttämätön. Kehittämistyössä oman työn tuloksia näkee valitettavan harvoin, tai ne realisoituvat muualla tehtyinä ratkaisuina. Merkityksetöntä työ ei kuitenkaan ole.

Pirkanmaan maakuntastrategian esittelysivulla todetaan, että maakuntastrategian valmistelu ja toteutumisen seuranta ovat Pirkanmaan liiton vastuulla, mutta sen toteuttaminen tapahtuu maakunnan eri organisaatioiden ja ihmisten laajana yhteistyönä. Näin se on myös Jämsässä. Jämsän kaupungin tavoitteena on elinvoiman vahvistaminen, mutta sen toteuttaminen kuuluu sekä kaupunkikonsernille, että meille yksittäisille ihmisille.