maanantai 21. syyskuuta 2015

Puhtauspalvelupäällikön tehtävän pohdintaa

Työni puhtauspalvelualan esimiehenä on alkanut lähes kolme vuosikymmentä sitten. Tänä aikana puhtauspalvelualalla on tapahtunut mullistavaa kehitystä. Siivoustyön mitoitukset käynnistettiin 80-luvun  puolivälissä ja yhä edelleen työmäärämitoitus standardeineen on siivoustyön resurssijärjestelyjen pohjana; tavoitteena on realistinen (terveys-, turvallisuus- ja viihtyisyystekijät huomioon ottava) siivoustaso, ei yli- eikä alisiivous. Siivousvälineet ja -koneet ovat tänä päivänä ergonomisia ja kehittyneitä. Siivoustyöntekijä on nykyään näkyvä eli laitoshuoltajan ei tarvitse mennä enää siivouskomeroon piiloon, kun taloon saapuu vieraita. Itse asiassa siivoustyöntekijä on usein talon Front Office, ensimmäinen kontakti asiakkaalle, joten ammattitekniikan lisäksi myös asiakaspalvelutaitojen edellytetään olevan hallussa alan ammattilaisilla.

Potkua omaan tekemiseeni vuosien varrella ovat antaneet erilaiset haasteet, joista esimerkkeinä ammattialan yleinen kehittyminen, työhyvinvointiin liittyvien asioiden kehittyminen, omaehtoinen opiskelu, työnantajan tarjoamat koulutukset ja tehtävien vastuualueen laajeneminen. Tehtävääni on viime vuosina kuulunut puhtauspalvelusta vastaamisen lisäksi myös vastuu tekstiilipalveluista eli liikelaitoksen hallinnoiman pesulan palvelutoiminta. 1,5 vuotta on puhtauspalvelujen  piiriin sisältynyt myös uimahallin kahvio- ja lipunmyyntitoiminta. Nämäkin järjestelyt ovat osaltaan antaneet positiivista haastetta omaan työhön; mm. ajankäytön näkökulmasta omia työprosesseja on toki pitänyt arvioida sekä käyttää viikko-, kuukausi- ja vuosikelloa.

Tehtäväni on organisoida, suunnitella ja kehittää puhtaus- ja tekstiilipalvelujen  yksiköiden toimintaa, mikä konkreettisesti tarkoittaa esim. työmäärämitoitusten arviointia, hankintoja, henkilöstön kouluttamista, muita henkilöstöasioita KVTESseineen ja työsuojelukuvioineen, tekstiilipalvelujen prosessien tutkimista ja kehittämistä. Useimmissa näissä tehtäväalueissa LEANin lähtökohdat istuvat mitä parhaiten. Innostuneisuutta antaa se, kun huomaa, että on omalta osaltaan onnistunut motivoimaan työntekijöitä kyseenalaistamaan vanhoja käytäntöjä ja kehittämään uusia toimintatapoja.

Yksi kehittämistehtävistäni liittyy juuri henkilöstön (puhtauspalveluohjaajat, laitos- ja tekstiilihuoltajat sekä uimahallin kahviotyöntekijät) ammattitekniikan päivityskoulutukseen. Tässä yhteydessä on tärkeää muistaa nostaa esiin niitä hyviä toimenpiteitä, joita työntekijät ovat jo tehneet omien työprosessiensa järkevöittämiseksi tietämättä, että kysymyksessä on "LEAN".

Puhtauspalvelujen esimiesten keskinäinen kollegiaalinen tuki on vahva. Toinen toistaan tukevassa, motivoituneessa työilmapiirissä myös työprosessien tarkastelua ja tehtävien uudelleen järjestelyä on palkitsevaa tehdä.

Ruokapalvelupäällikön tehtävän pohdintaa

Ateriapalveluiden suunnittelu, organisointi ja kehittäminen pitävät paljon sisällään. Työhön liittyvä tärkein voimavara henkilöstö, asiakkaat, talous, laitteet ja järjestelmät sekä lainsäädäntö.
Vuosien saatossa muutosta on tapahtunut paljon ja viime vuosina vielä enemmän. Vanhoilla toimintatavoilla ei voida enää jatkaa eikä saada aikaiseksi asiakaslähtöistä kilpailukykyistä henkilöstön huomioivaa palvelua.
Asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen - muutostarpeeseen meidän pitää pystyä
vastaamaan resurssien (välttämättä) kasvamatta.
keittiötyönmitoituksella saadaan prosesseja aukaistua ja kehitettyä sekä kohdennettua tarvittava aika
kuhunkin tehtävään.
Fazer Food Serviceltä ostettujen aterioiden ja - palvelujen sekä ISS:ltä ostettujen ateriapalvelujen
laadunseuranta on monipuolistanut tehtäviäni antaen näkökulmaa toisenlaisesta ateriapalvelun tuottamisesta.
Ateriapalvelussa kehittämistehtävät on pohdittu siten, että ne tukevat lean-lähtöisesti koko
ateriapalveluprosessia.
Haastetta uusien toimintatapojen käyttöönotossa on koko henkilöstölle. Yhdessä tehden koko henkilöstö huomioiden kehitystyössä saadaan hitaasti mutta varmasti tulosta aikaiseksi.
Työaika asettaa omat rajoituksensa, mutta viikkosuunnitelman ja vuosikellon avulla siitä selviää.